.........................MISTRZOWIE......................
KRAKOWSKIEJ AKADEMI JUJUTSU
................................AIKI...............................
( Polska Federacja Ju-Jitsu)


. 1. Kyoshi Michał ¦liwka .................... 8 dan ,

. 2. Renshi Piotr Gut ............................. 6 dan ,

. 3. Shihan Jarosław D±browski ........... 5 dan ,

. 4. Shihan Janusz Biernacik ................ 5 dan ,

. 5. Sensei Wojciech Matusiak ............ 4 dan ,

. 6. Sensei Piotr Kowalczyk ................. 3 dan ,

. 7. Sensei Jerzy Babral ....................... 2 dan ,

. 8. Sensei Roger Barlik ....................... 2 dan ,

. 9. Sensei Andrzej Szumera ................ 2 dan ,

10. Sensei Mirosław Wi¶niowski ......... 2 dan ,

11. Sensei Wojciech Tarań ................. 2 dan,

12. Sensei Antoni Haber ...................... 1 dan ,

13. Sensei Mirosław Stanek ................ 1 dan ,

14. Sensei Andrzej Morawiec .............. 1 dan ,

15. Sensei Krzysztof Fugas .................. 1 dan ,

16. Sensei Bartłomiej Wielogórski ..... 1 dan ,

17. Sensei Michał Chmiel .....................1 dan ,

18. Sensei Ewa Macia¶ ..........................1 dan ,

19. Sensei Robert Dziedzic ....................1 dan,

20. Sensei Izabela Karwat .....................1 dan,

21. Sensei Darczuk Andrzej .................. 1 dan ,

22. Sensei Szumera Ireneusz ................. 1 dan ,

23. Sensei Strojny Tomasz .................... 1 dan ,


JUJUTSU... KENJUTSU ... SAMOOBRONA... SZKOLENIA ... PUBLICYSTYKA... REGULAMINY... KOMUNIKATY... ZAPISY... KONTAKT... PFJJ