JUJUTSU W POLSCE (zarys):


JUJUTSU na terenach polskich pojawiło się już na początku XX wieku.
System ten był popularyzowany między innymi w Towarzystwie Gimnastycznym
"Sokół", organizacji patriotycznej.
W okresie miedzywojennym elementy jujutsu praktykowano w policji i wojsku.

18 maja 1985 roku, z inicjatywy działaczy TKKF "Stadion" w Warszawie, doszło
do zebrania krajowych instruktorów jujitsu, w wyniku którego powołano
KRAJOWĄ RADĘ INSTRUKTORÓW JU-JITSU.

Przewodniczącym wybrany został Michał Śliwka z Krakowa,
w-ce Przewodniczacym Jan Słopecki z Warszawy,
Sekretarzem Krzysztof Staniszewski z Poznania.
Była to pierwsza, choć jeszcze nieformalna, organizacja jujutsu w Polsce.

Jednakże już po kilku miesiacach doszło do rozbicia ledwo co scementowanego ruchu
jujitsu przez tychże samych działaczy TKKF 'Stadion" / J.Braun, K.Kondratowicz /
- chcących przejąć kierownictwo.

W efekcie Krajowa Rada Instruktorów Ju-Jitsu została przeniesiona do Krakowa
(Michał Śliwka - Kraków, Maciej Lisowski - Łódż, Eugeniusz Sikora - Zielona Góra),
zaś instruktorzy skupieni wokół ośrodka warszawskiego funkcjonowali dalej pod nazwą
Krajowej Rady Sztuki Walki Jiu-Jitsu - z Krzysztofem Kondratowiczem na czele.

W 1985 roku w Polskim Związku Karate powołano V Komisję Stylową, grupującą style
karate, kunfu, jujutsu - nie mających dotychczas swych przedstawicieli w PZK / z mocy
ustawy ówczesnie Związek grupował wszelkie odmiany sztuk i sportów walk
/.
Ze względu na konieczność stałego kontaktu z PZK - na czele Komisji jej środowisko
postawiło K.Kondratowicza i J.Brauna, mieszkańców Warszawy.
Niestety, ze wzgledu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu V Komisji została ona
rozwiązana.

W 1987 roku z inicjatywy Michała Śliwki / członka Zarzadu Polskiego Zwiazku Karate /,
powołano Komisję Ju-Jitsu PZK, a także komisję aikido i kungfu .
Powstała więc pierwsza prawna, choć jeszcze nie samodzielna, struktura jujutsu w kraju.

W 1990 roku , po osobiście wygranej sprawie w Sądzie Najwyższym, M.Śliwka doprowadził
do rejestracji sądowej Polskiej Federacji Ju-Jitsu oraz Polskiego Stowarzyszenia Ju-Jutsu,
jako pierwszych , prawnych i samodzielnych struktur jujutsu w Polsce.

Umożliwiło to następnie rejestrację poza Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki / ówczesnym
ministerstwem
/ i Polskim Związkiem Karate - innym organizacjom sztuk i sportów walk.
Doprowadziło to także w efekcie do zmiany Ustawy o Kulturze Fizycznej , w myśl której
stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej rejestrowane są teraz w sądach oraz organach
administracji samorządowej.
Powrót