OKINAWA

KARATE-DO

oryginalne karate tradycyjneKarate powstało na Okinawie jako wytwór Okinawańczyków, ich kultury i historii.
Królestwo Ryukyu było suwerennym państwem - do czasu podbicia go w 1609 roku przez samurajski klan Satsuma i przyłaczenia do Japonii.
Ponieważ dzisiaj Okinawa należy do Japonii, karate mylnie utożsamiane jest z wytworem Japończyków - natomiast rzut oka na mapę pokazuje odległość od Japonii - a tym samym ówczesną odmienność historyczną i kulturową . Okinawa była bowiem głównie pod wpływem kultury chińskiej.

Na Okinawie przez wieki praktykowano sztukę walki Te przez straż palacową królewskiego zamku w Shuri. Jej umiejetności były wzbogacane poprzez konakty w chińskimi wojskowymi - a po przyłączeniu do Japonii samurajskim systemem jujutsu i kenjutsu klanu Satsuma.


/ karate na Okinawie, poczatek XX wieku - Sokon "Bushi" Matrumura - Anko Itosu /


Za twórcę karate uważa się Sokona "Bushi" Matrumurę (1809-1899), odpowiedzialnego za ochronę króla Królestwa Ryukyu. Był on ekspertem okinawskiej sztuki "Te", chińskiej ch'nan fa oraz samurajskiej szkoły Jigen-Ryu Klanu Satsuma - który w 1609 roku podbił Królestwo i przyłaczył do Japonii .

Na bazie tych trzech sztuk walki Sokon Matsumura stworzył karate i nadał mu formę zbliżoną do tej jaką dzisiaj ćwiczymy.
Z kolei uczeń Matrumury - Anko Itosu(1831-1915) zmodernizował karate i nadał mu dzisiejszą formę.

Stopniowo poczęły kształtować się różne style karate.
Ich wyznacznikiem określającym przynależność stylową były tak zwane kata podstawowe.
Wyodrębniono cztery główne style:
- Shuri Te,
- Tomari Te,
- Naha Te,
- Uechi Ryu.
Inne style były mieszaniną tych czterech grup w różnych proporcjach z technikami rodzinnymi.


Do Japonii karate zostało przeniesione na początku lat 20-ych XX wieku przez mistrzów: Choki Motobu (1921 r. Osaka), Gishin Funakoshi (1922 r. Tokyo), Kenwa Mabuni (1928 r. Tokyo-Osaka) oraz Kanken Toyama (1930 r. Tokyo).

W 1917 r., w Shuri, powstało pierwsze stowarzyszenie Karate Kenkyu Kai założone przez mistrzów : Kenwa Mabuni, Chomo Hanashiro, Yabu Kentsu, Chojo Oshiro, Gishin Funakoshi, Anbun Tokuda, Shinpan Shiroma, Masazumi Tokumura, Hoko Ishigawa, Chojun Miyagi.
W 1924 r., w Naha, powstał pierwszy klub, którego założycielami byli: Chojun Miyagi, Juhatsu Kyoda, Jinan Shinzato, Koki Shiroma, Chotoku Kyan, Keiyo Madanbashi i Choki Motobu.
W 1926 r. powstał Okinawa Karate Club, pierwszy w historii karate.
W 1930 r. klub ten został przyjęty do Okinawskiego Stowarzyszenia Atletycznego.


26 grudnia 1933 r. Okinawa Karate Club został przyjęty do Dai Nippon Butoku Kai w Japonii - i wtedy to karate zostaje oficjalnie uznane za gałąź japońskiego budo.

Kolejnym, niezwykle ważnym dla karate wydarzeniem, było spotkanie 25.X.1936 roku w Naha, wybitnych autorytetów karate.W spotkaniu uczestniczyli : Chomo Hanashiro, Choki Motobu, Choshin Chibana, Shinpan Shiroma,Chotoku Kyan, Juhatsu Kyoda, Chojun Miyagi, Chotei Oroku, Genwa Nakasone oraz zaproszeni goście z Prefektury Okinawy.
Efektem tego spotkania było zatwierdzenie nazwy KARATE, jako "pustej ręki" /tego zapisu już w 1905 roku użył mistrz Chomo Hanashiro/.
Dodano także określenie "DO" - tak więc pełna nazwa sztuki stworzonej na Okinawie brzmi : Karate Do.W 1956 r. przedstawiciele głównych czterech szkół karate: Choshin Chibana (Okinawa Shorin-Ryu), Kanei Uechi (Uechi-Ryu), Meitoku Yagi (Goju-Ryu) i Shoshin Nagamine (Matsubayashi-Ryu) założyli Okinawa Karate-Do Federation.
Prezydentem organizacji został Choshin Chibana.

Do dziś spadkobiercy podstawowych styli karate pozostają na Okinawie.

W 1970 r. w Japonii utworzono World Union of Karatedo Organizations, która w 1985 roku przyjęta została do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,by w 1993 roku zmienić nazwę na World Karate Federation.

Wyróżnia się 6 podstawowych styli Okinawa karate:


1/ Shorin-Ryu (Anko Itosu),
2/ Shorin-Ryu (Chotoku Kyan),
3/ Goju-Ryu (Chojun Miyagi),
4/ Uechi-Ryu (Kanbun Uechi),
5/ Shito-Ryu (Kenwa Mabuni),
6/ Shotokan(Gishin Funakoshi).

Wszystkie inne, znane obecnie style karate są kombinacjami tych styli.

Dla przykładu :
a/ Kyokushinkai(Masutatsu Oyama) to połączenie Shotokan i Goju-Ryu,
b/ Wado-Ryu (Hironori Ohtsuka) to Shotokan z Shindo Yoshin-Ryu Jujutsu.


OKINAWA
SHORIN-RYU KARATEDO


Shorin-ryu to najstarszy styl karate.


/ Sokon Matrumura, Anko Itosy, Choshin Chibana, Katsuya Miyahira, Shugoro Nakazato /


Karate stworzył Sokon "Bushi" Matrumura, który swój styl nazwał Shuri Te.
Najsłynniejszym uczniem Matsumury był Anko Itosu, który ostatecznie go ukształtował.
Z kolei mistrz Choshin Chibana (10 dan), sukcesor Anko Itosu, w 1933 roku zminił nazwę stylu z Shuri Te na Okinawa Shorin-Ryu oraz założył pierwszą organizację stylową - Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association (1948 r.).
Do najlepszych uczniów mistrza Chibany należeli Katsuya Miyahira (10 dan) i Shugoro Nakazato (10 dan), którzy przez rząd Japonii uznani zostali za "Żyjące skarby kultury Japonii".
Ich wspólnym uczniem o międzynarodowym autorytecie jest sensei Kenyu Chinen (9 dan), który jest z kolei nauczycielem Aleksandra Staniszewa (8 dan) - przedstawiciela Okinawa shorin-ryu karate i kobudo w Polsce .


/ Kenyu Chinen, hanshi, Aleksander Staniszew, kyoshi /

Shorin-Ryu jest uprawiane w Polsce od 1981 roku za sprawą dr Aleksandra Staniszewa, kyoshi, założyciela Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate, zrzeszającej ponad 25 klubów z terenu 12 województw.
Główne dojo mieści się w Pińczowie.
POLSKA UNIA SHORIN-RYU KARATE KOBUDO jest członkiem WORLD OSHU-KAI DENTO OKINAWA SHORIN RYU KARATE DO KOBUDO FEDERATION , na czele której stoi mistrz Kenyu Chinen, hanshi.


POLSKA UNIA SHORIN-RYU KARATE KOBUDO jest jedyną organizacją w Polsce umożliwiającą naukę oryginalnego karate i kobudo bezpośrednio od mistrzów z Okinawy.


" HANA-WA SAKURAJI,
HITO - WA BUSHI "

/Wśród kwiatów wiśnia - wśród ludzi wojownik //...więcej na temat karate - patrz "Publicystyka" /JAPONALIA ... AKADEMIA... JUJUTSU... AIKIDO ... KENJUTSU ... SAMOOBRONA ... SZKOLENIA ... MISTRZOWIE ... PUBLICYSTYKA ... REGULAMINY... KOMUNIKATY... ZAPISY... KYOSHI MICHAŁ ŚLIWKA... KARATE... KONTAKT...