AIKIDO–JUJUTSU

W POLSCE

 

Michał Śliwka

 

Aikido-jujutsu pojawiło się w tatach 50-tych, a następnie 60- tych, za pośrednictwem mistrzów judo-Kodokan. Judo umacniało swą pozycję w Polsce, zaś ze względu na kontakty szkoleniowe z Francją pojawiło się także aikido. Na początku lat 50-tych założył sekcję aikido obywatel Francji

Nicgórski, przybyły na studia do Warszawy. W latach 60-tych ponowną próbę podjął, także w Warszawie, J. Kowalski.

Obie te próby zakończyły się niepowodzeniem i obie sekcje się rozwiązały. Zarówno judo jak i aikido byty promowane na łamach najpopularniejszej ówcześnie (i najciekawszej) gazety „Sport dla wszystkich”.

Na tle fascynacji Jujutsu Kodokan ( judo) aikido nie zdołało zakorzenić się w kraju.

Udało się to w kilkanaście lat później Marianowi Osińskiemu, instruktorowi Ogniska TKKF „Orkan” w Szczecinie. Stworzył w 1976 roku pierwszą grupę ćwiczących, na trwale wpisując tym razem aikido w polski obraz Budo. Korzystając z bliskości państw skandynawskich nawiązał kontakty z uczącymi tam instruktorami aikido, m.in. z mistrzem Toshikazu Ichimurą.

Jego przyjazd do Polski stal się momentem przełomowym w rozwoju aikido.

 Marian Osiński stał się więc inicjatorem ruchu aikido w linii Aikikai. Szybki rozwój doprowadził w latach 70-tych do powstania Ogólnopolskiej Rady Instruktorów Aikido, a w II połowie lat 80-tych aikido mogło działać w sposób formalny wchodząc w skład V Komisji Stylowej Polskiego Związku Karate. Momentem kulminacyjnym było zarejestrowanie w 1990 roku Polskiej Federacji Aikido. Prezesem Federacji jest Jerzy Pomianowski.

 Polska Federacja Aikido posiada dziś 53 aikidoków ze stopniami mistrzowskimi. Najsilniejsze ośrodki znajdują się w Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wlk., Kielcach, Kołobrzegu, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie. Pile, Poznaniu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu.

W latach 80-tych pojawił się także inny nurt aikido, promowany przez Jacka Wysockiego, związanego ze szkolą mistrza Hirokazu Kobayashiego.

Promowanie tego kierunku rozpoczęło się od kontaktów z mistrzem G. Walterem z Berlina Zach., G. Filipinim z Włoch oraz T. Tomitą. Nurt ten rozwija się w ramach Polskiej Unii Aikido.

Z Polskiej Unii Aikido wyodrębniło się Autonomiczne Zrzeszenie Aikido, z siedzibą w Świdniku. Jego prezesem jest Ryszard Jóźwik. Zrzeszenie skupia 3 kluby, jest członkiem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki, w Warszawie. Z kolei z Polskiej Federacji Aikido odeszła grupa instruktorów tworząc  Instytut Shudokan Aikido - Polska, opierając swe szkolenie o szkolę Gozo Shiody - YOSHINKAN. Prezesem Instytutu jest Aleksander Nawrat.

Na przestrzeni tych 20-lat największy wkład w rozwój aikido wnieśli:

Marian Osiński, Jacek Wysocki, Roman Hoffmann, Marek Woźniak, Marek Szeluga, Marian Wiśniewski, Ryszard Jóźwik, Piotr Borowski, W i Z. Kirmiel, Marian Górka, Jerzy Sapiecha, Jerzy Pomianowski, Andrzej Sobolewski.

( opracowano w oparciu na materiały Polskiej Federacji Aikido oraz własne )

 

( MSW „ Samuraj „ 1/97)