Polska Federacja Ju-Jitsu została zarejestrowana w dniu 22 czerwca 1990 roku
w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.
Federacja powstała na bazie ośrodków z Krakowa/ Michał Śliwka /, Łodzi/ Maciej Lisowski /,Zielonej Góry / Eugeniusz Sikora / i oddziałów Krakowskiej Szkoły Ju-Jutsu w : Oświęcimiu /Józef Góra /, Skarżysku Kamiennej / Stanisław Makuch /, Starachowicach / Andrzej Mroczek /, Ostrowcu Świętokrzyskim / Adam Kitowski /, Tarnowie / Stanisław Cynarski /, Opolu / Tadeusz Chodaczek / , Świdniku / Romuald Gumienniak / - tworzących do tego czasu Krajową Radę Instruktorów Ju-Jitsu.

Członkami założycielami Federacji byli :


1. Michał Śliwka...............Kraków,
2. Eugeniusz Sikora..........Zielona Góra,
3. Józef Góra.....................Oświęcim,
4. Stanisław Makuch.........Skarżysko Kam.,
5. Romuald Gumienniak...Świdnik,
6. Adam Kitowski..............Ostrowiewc Św.,
7. Zenon Liszkiewicz..........Kraków,
8. Dariusz Zięba.................Kraków,
9. Jerzy Filipczuk ..............Kraków,
10.Paweł Bernaś.................Kraków,
11.Adam Habaj..................Kraków,
12.Bronisław Stupka..........Kraków,
13.Piotr Sikora...................Kraków,
14.Włodzimierz Kulbicki...Kraków,
15.Wojciech Grieze............Zielona Góra,
16.Wojciech Kazberuk.......Kraków,
17.Zdzisław Sikora.............Szprotawa,
18.Andrzej Knapik.............Krakow,
19.Bogusław Molęda ........Ostrowiec Św..


Skład pierwszego Zarząd Federacji
z 1990 roku
:

1.Prezes ...........Michał Śliwka, Kraków,
2.W-ce Prezes..Jerzy Filipczuk, Kraków
3.W-ce Prezes..Adam Kitowski, Ostrowiec Św.
4.Sekretarz.......Darius Zięba, Kraków,
5.Skarbnik.......Jarosław Toboła, Kraków,
6.Członek.........Romuald Gumienniak,Świdnik,
7.Członek.........Ireneusz Wiśniewski, Kraków,
8.Członek.........Maciej Lisowski, Łódż,
9.Członek.........Antoni Haber, Kraków.

Skład Komisji Rewizyjnej :

1.Przewodniczący..Stanisław Makuch,
Skarżysko Kamienna,
2.Członek ....Józef Góra, Oświęcim,
3.Członek ....Włodzimierz Kulbicki, Kraków.


Obecny skład władz Federacji,
/ od 26.10.2012 roku , KRS 0000437070 /:

Zarząd PFJJ:

.1. Prezes ...Michał Śliwka, Kraków,
.2. W-ce Prezes ...Maciej Lisowski, Łódż
.3. W-ce Prezes ...Józef Góra, Oświęcim,
.4. W-ce Prezes ...Piotr Gut, Kraków
.5. Sekretarz......Jarosław Dąbrowski,Kraków,
.6. Skarbnik ...Antoni Haber, Kraków,
.7. Członek ...Marek Głowacki, Piotrków Tr.,
.8. Członek ...Robert Boguta, Warszawa,
.9. Członek ...Marek Rybczyński, Łódż,
10.Członek ...Józef Malik, Oświęcim,
11.Członek ...Mariusz Skowronek, Oświęcim.

Komisja Rewizyjna PFJJ :

Przewodniczący,Wojciech Matusiak, Kraków,
W-ce Przewodn., Janusz Pena, Oświęcim,
Sekretarz, Andrzej Morawiec, Kraków,
Członek KR, Artur Aranowski, Łódż,
Członek KR, Karol Gajewski, Piotrków Tryb.Polska Federacja Ju-Jitsu propaguje tradycyjne i zmodernizowane formy samurajskiej sztuki wlki, jak i formy samoobrony oparte na systemie jujitsu.
Federacja organizuje seminaria szkoleniowe krajowe i międzynarodowe, obozy szkoleniowe, przeprowadza egzaminy na stopnie szkolne, mistrzowskie oraz weryfikację stopni zdobytych poza Federacją.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI:


Zasady przynależności regulują REGULAMINY PFJJ (wewnętrzny, broni, egzaminacyjny, ubiorczy, instruktorski, opłat członkowskich, egzaminatorski).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE :
- roczna składka klubowa 100 zł.

Członkiem Federacji mogą być kluby, stowarzyszenia, organizacje prywatne oraz inne organizacje zajmujace się sztuką jujitsu i samoobrony.


Powrót