Krakowska Akademia Jujutsu powstała w 1980 roku / wtedy jeszcze jako Krakowska Szkoła Ju-Jutsu / w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej " Asklepios".
Zajęcia odbywały się w XIV Liceum Ogólnokształcącym na osiedlu Azory.




W 1986r. sekcja przeniesiona została do Klubu Sportowego "Prądniczanka", na Osiedlu Pradnik Czerwony.
Przełomowym krokiem dla Krakowskiej Akademii Jujutsu było utworzenie samodzielnej struktury prawnej, jaką było zarejestrowanie przez członków sekcji w Sądzie Wojewódzkim TKKF " Prądnik Czerwony" pod koniec lat '80-ych.

Założycielem Ogniska był sensej Michał Śliwka oraz jego ówczesni uczniowie :

- Krzysztof Raźny,
- Dariusz Zięba,
- Ryszard Kulig,
- Zenon Liszkiewicz,
- Małgorzata Kobczyk,
- Jerzy Krzyżak,
- Gerard Gonkiewicz,
- Wojciech Sękara,
- Tomasz Rogoziński,
- Piotr Luberda,
- Andrzej Skrzyński,
- Grzegorz Tomasik,
- Jerzy Dudek,
- Romuald Makar.


W ramach Krakowskiej Szkoły Ju-Jutsu działała także stylowa sekcja aikido-jujutsu, oraz organizowane były kursy samoobrony.
Z czasem sekcja aikido-jujutsu z Wojciechem Zielińskim na czele usamodzielniła się, tworząc stylową strukturę - Krakowskie Stowarzyszenie Aikido.

Rozpoczął się szybki rozwój Krakowskiej Szkoły Ju-Jutsu, nie tylko na terenie Krakowa, ale także i poza nim.

Powstały Oddziały KSJJ w:

- Tarnowie, instruktor Stanisław Cynarski,
- Oświecimiu, instruktor Józef Góra,
- Ostrowcu Świetokrzyskim, instruktor Adam Kitowski,
- Świdniku, instruktor Romuald Gumienniak,
- Opolu, instruktor Tadeusz Chodaczek.


....... Polak - Węgier .... :-)

Michał Sliwka w 1985 roku nawiązał współpracę z Węgierskim Oddziałem Swiatowej Federacji Ju-Jitsu / WJJF /, z mistrzem Istvanem Kelemenem, w wyniku czego w 1986 roku doszło do jego oficjalnej, w imieniu WJJF, wizyty w Krakowie.
Była to pierwsza w Polsce wizyta przedstawiciela miedzynarodowej organizacji ju-jitsu.
Jej efektem była kolejna wizyta przedstawiciela WJJF w maju 1989 roku - Vlado Schmita - z Republiki Federalnej Niemiec, wtedy w stopniu 6 dan.
Szkolenia z jego udziałem odbyły się w Krakowie, Łodzi i Zielonej Górze, głównych ośrodkach wchodzących w skład Komisji Ju-Jitsu Polskiego Zwiazku Karate.
W tym okresie, zgodnie z prawem, PZKarate skupiał wszelką działalność z zakresu Dalekowschodnich sztuk i sportów walk.

W 1988 roku Michał Sliwka nawiązał także współpracę z przedstawicielem stylowej formy jujutsu, Thierry Riesserem ( Shizan Okuyama ) z Francji, wtedy 4 dan, mistrzem stylu Hakko-Ryu ( szkoła pochodna od stylu Daito-Ryu ).
Efektem była pierwsza w Polsce wizyta przedstawiciela stylowego jujutsu, do której doszło w październiku 1989 roku.
Treningi odbywały się w Krakowie i w Oświecimiu - Oddziałach KSJJ.


Trening w Krakowie: Thierry Riesser - Michał Śliwka, Thierry Riesser -Zenon Liszkiewicz.

Trening w Oświęcimiu ; na pierwszym planie dr St.Sterkowicz AWF Kraków, Michał Śliwka, St.Cynarski - KSJJ Tarnów, Józef Góra - KSJJ Oświęcim.

W 1990 roku zorganizowany został przez KSJJ w Polsce letni obóz jujutsu z udziałem T.Riessera. Po obozie grupa z Zenonem Liszkiewiczem odeszła z KSJJ, nawiązała współprzcę z T.Riesserem - czego efektem było powołanie z czasem Polskiego Stowarzyszenia Denshokan Hakko Ryu.


/ Kraków, seminarium z australijską ekipą ju-jitsu, z W-ce Prezydentem WJJF Jan de Yongiem na czele. /

Kolejnym wybitnym mistrzem ju-jitsu, przedstawicielem WJJF przybyłym do Krakowa był mistrz Jan de Jong, 8 dan, W-ce Prezydent Światowej Federacji Ju-Jitsu ( WJJF) z Australii, z asystentami - którzy w 1994 roku, przez kilka dni, prowadzili szkolenie dla członków KAJ i innych organizacji ju-jitsu w kraju.

W połowie lat 90-tych Michał Sliwka nawiązał kontakt z Międzynarodowym Uniwersytetem Sztuk Walk ( I.U.M.A), którego stał się przedstawicielem w Polsce. I.U.M.A prowadzona była przez japońskiego mistrza mieszkającego w Europie, Soke Keido Yamaue, 10 dan .
Po kilku wizytach M.Śliwki w Belgii, w 1996 roku doszło do pierwszej wizyty przedstawicieli I.U.M.A w Krakowie.
Staż prowadzili instruktorzy belgijscy: Stefan de Muynck ( 5 dan ) i Herman Van Loo ( 5 dan ). W 1997 roku odbyło się kolejne szkolenie z udziałem mistrza Johny Vansimpsena ( 8 dan ). W szkoleniu wzieli także udział, oprócz uczestników krajowych, instruktorzy z Rosji i Litwy .

W 1990 roku, na bazie Krakowskiej Szkoły Ju-Jutsu i jej oddziałów, powstała Polska Federacja Ju-Jitsu, a następnie Polskie Stowarzyszenie Ju-Jutsu - pierwsze prawne i specjalistyczne organizacje jujitsu , a także sztuk i sportów walk - w kraju. Polskie Stowarzyszenie Ju-Jutsu weszło w skład Federacji.

Kolejnym etapem przyśpieszajacym rozwój KSJJ było przeniesienie siedziby organizacji do centrum Krakowa, do TKKF " Łaczność" na ul. Sobieskiego - w 1991 roku.
Zajęcia jujutsu prowadzone były wtedy w 8 szkołach krakowskich. Skutkowało to także zmianą nazwy na Krakowską Akademię Ju-Jutsu.

W 1995 roku, po czteroletnim pobycie w USA powrócił Dariusz Zieba, który wcześniej przez 8 lat był uczniem senseja Michała Sliwki. Został etatowym instruktorem sekcji aikido-jujutsu i sekretarzem TKKF"Łączność".
W 1996 roku odszedł z Akademii zakładając własną firmę aikido-jujutsu.

Z Krakowskiej Akademii Jujutsu wywodzą się, czynni do dziś, instruktorzy jujutsu, między innymi: Dariusz Zięba, Zenon Liszkiewicz, Jerzy Filipczuk, Jarosław Jastrzębski, Jacek Krzeszowiec, Andrzej Mroczek, Stanisław Makuch, Józef Góra, Krzysztof Pytlak, Ryszard Kulig, Zbigniew Wieczorek, Krzysztof Raźny, Stanisław Cynarski, Tadeusz Chodaczek, Marek Pantkowski i inni.





JAPONALIA ... JUJUTSU ... KENJUTSU ... SAMOOBRONA... SZKOLENIA ... MISTRZOWIE... PUBLICYSTYKA ... REGULAMINY... ZAPISY... KYOSHI MICHAŁ ŚLIWKA... KONTAKT...